Investeren in ‘mentaal kapitaal’

brainIn de Carp van deze week staat een interview met Rifka Weezhuizen n.a.v. een rapport dat ze heeft geschreven over de relatie tussen economie en geestelijke gezondheid van de bevolking. Een belangrijke conclusie is dat het investeren in ‘mentaal kapitaal’ jaarlijks miljarden euro’s kan opleveren. De Nederlandse kenniseconomie pleegt volgens het rapport roofbouw op haar belangrijkste grondstof – de geestelijke gezondheid van werknemers – en hakt daarmee in de wortels van haar eigen succes. Een volgende regering moet niet alleen investeren in onderwijs en innovatie, maar vooral in ‘mentale duurzaamheid’.

Het economisch beleid in Nederland is primair gericht op groei en dat heeft een kostbare keerzijde: stress en geestelijke gezondheidsproblemen bij werknemers. Stress en werkdruk zijn nu al goed voor 29% van het ziekteverzuim, en een derde van de arbeidsongeschiktheid. Zo’n 30% van alle zorgkosten is direct of indirect het gevolg van geestelijke problemen. De kosten van geestelijke gezondheidsproblemen bedragen in Nederland volgens de World Health Organization (WHO) naar schatting 4% van het bruto nationaal product en dat is zonder de indirecte kosten zoals productiviteitsverlies.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.