Loopbaan coaching: ontslagrecht 1 juli 2015

En dan iets heel anders, het nieuwe ontslagrecht. Per 1 juli 2015 wordt ie van kracht en daar moeten bedrijven mogelijk NU al op inspelen. De belangrijkste verandering ten opzichte van het huidige ontslagrecht is dat de ontslaggronden – de redenen – vanaf 1 juli 2015 uitdrukkelijk in de wet worden opgenomen. Die bepaalt voortaan of een werkgever naar het UWV moet of toch naar de kantonrechter. Het UWV zal oordelen over bedrijfseconomische redenen en wegens 2 jaar ziekte. De kantonrechter zal over alle andere gronden oordelen. Ook geldt er vanaf 15 juli een vaste ontslagvergoeding: de transitievergoeding. Bij beide trajecten kun je in hoger beroep of cassatie.

Ontslag wordt goedkoper
Momenteel kan een kantonrechter met de kantonrechtersformule de vergoeding bepalen. Deze formule laat het toe om de verwijtbaarheid – de C-factor (correctiefactor) – aan te passen aan de omstandigheden van het dossier. Vaak hebben werkgevers hun ontslagdossiers niet goed op orde maar oordeelt de rechter toch dat ontbinding de beste oplossing is. Ter compensatie krijgt de werknemer dan een hogere vergoeding uitgekeerd. Dat kan straks niet meer. Dan komt er een vaste vergoeding die lager zal uitvallen dan de huidige kantonrechterformule. Deze vergoeding bedraagt standaard 1/3e maandsalaris voor de eerste 10 jaar dienstverband en een half maandsalaris voor de periode daarna. Ook zit er een maximum op van E75.000 of een jaarsalaris als dat hoger is. Uitzonderingen daargelaten in geval van ernstige verwijtbaarheid aan werkgeverszijde.

Gevolgen voor werkgevers
Voor werkgevers wordt het op een aantal punten lastiger:

 • Ze moeten straks ook een vergoeding betalen bij het stopzetten van een tijdelijk contract dat twee jaar of langer liep. Of als een werknemer langer dan twee jaar ziek is.
 • Werkgevers moeten verder straks nog meer hun best hebben gedaan iemand te herplaatsen binnen de organisatie, de eisen daarvoor worden aangescherpt.
 • Werknemers krijgen straks wettelijk twee weken bedenktijd na ontvangst van hun vaststellingsovereenkomst.

Tips bij ontslag

Allereerst is het natuurlijk heel vervelend als je wordt ontslagen, je leven zal ook flink veranderen als die job wegvalt. Als dit je overkomt kun je een aantal zaken in gedachten houden:

 • Ga niet direct inhoudelijk akkoord met het ontslagvoorstel, ook als het mondeling wordt gedaan.
 • Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging en ontslagvoorstel en check de volgende zaken:
  • Is de juiste opzegtermijn gehandhaafd?
  • Welke ontslagreden wordt genoemd?
  • Wat is het effect op een eventuele WW uitkering?
  • Maak je kans op een ontslagvergoeding of de nieuwe transitievergoeding?
 • Win deskundig advies in. Er zijn ontslagspecialisten die je kunnen helpen bij dit proces.
 • Ben je het oneens met je ontslag, let dan op op de volgende zaken:
  • Let op met inleveren van bedrijfseigendommen. Soms vraagt een werkgever om bijvoorbeeld laptop, auto of telefoon in te leveren hoewel je die vaak kunt blijven gebruiken tot het einde van het dienstverband.
  • Ga niet akkoord met een vrijstelling van de werkzaamheden maar blijf beschikbaar voor werk.

Tot slot: maak geen ruzie, laat je emoties niet teveel bepalen en hou het zakelijk. Loopt het allemaal toch te hoog op, dan stop je het gesprek en ga je over op schriftelijke communicatie.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.