Loopbaan coaching: lonen in bedrijfsleven stijgen sneller

Hoger loon of liever meer zekerheid? Ambtenaar zijn is voor veel mensen een veilige keuze die bepaalde zekerheden met zich meebrengt. Toch kent het ook een nadeel: de lonen stijgen minder hard dan in het bedrijfsleven.
Het CBS komt nu met de resultaten van hun jaarlijkse onderzoek naar de loonontwikkeling in de arbeidsmarkt. Wat blijkt? Werknemers in dienst van de overheid bleven ook in 2013 weer achter in loonontwikkeling ten opzichte van werknemers bij particuliere bedrijven. Waar de CAO lonen in de ambtenarij met maar 0,5% stegen, was dat 1,1% in het bedrijfsleven. En als we eerdere jaren ook meetellen, blijkt dat ambtenaren de afgelopen vier jaar in totaal 1,9% in CAO loon stegen, in tegenstelling tot de 5,4% in het bedrijfsleven.

Meer zekerheid voor mensen in het bedrijfsleven?
Gelukkig had de geringe loonontwikkeling in 2013 geen effect op de koopkracht in 2014. Want waar de CAO lonen in 2013 gemiddeld maar met 1% stegen, daalde de inflatie in 2014 ook met gemiddeld 1% dus netto bleef de koopkracht gelijk. En wat aan dit plaatje ontbreekt, zijn de vele ontslagen in het bedrijfsleven. Als je puur naar loonontwikkeling kijkt, kun je concluderen dat het bedrijfsleven te verkiezen is boven de ambtenarij. Maar als je naar de kans op ontslag kijkt, is een ambtenarenbaan misschien wel weer te verkiezen… De vraag is natuurlijk hoe de verhoudingen het komende jaar zullen liggen en of de stijgende lonen de inflatie kunnen compenseren. En hoe de nieuwe ontslagwetgeving in de praktijk gaat uitwerken.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.