Kernkwaliteiten en competenties

competenties kernkwadrantEen competentie is een vaardigheid of bekwaamheid die je hebt geleerd. Het is iets dat je kunt, bijvoorbeeld: presenteren of snel rekenen.

Een kernkwaliteit is een goede eigenschap die in je zit. Het is iets dat je hebt, bijvoorbeeld: geduld of inlevingsvermogen.
Competenties en kernkwaliteiten hebben veel met elkaar te maken. Als je weet welke kernkwaliteiten je bezit, dan kun je vaak inschatten of je in staat bent een bepaalde competentie aan te leren. Maar ook omgekeerd: als je weet wat je competenties zijn, kun je op zoek gaan naar de kwaliteiten die daaraan te grondslag liggen.

  • Voorbeeld eigenschap / kwaliteit: je bent zo secuur (of voorzichtig, doortastend, vindingrijk)
  • Voorbeeld competentie / vaardigheid: je kunt zo goed schrijven (of rekenen, programmeren, opletten)

Een kernkwaliteit kan ook in een kernkwadrant worden weergegeven. Daniël Ofman heeft het kernkwadranten-model gemaakt waarbij je kernkwaliteit naast een valkuil, uitdaging en een allergie wordt weergegeven. Veel kernkwaliteiten worden een valkuil als je erin doorschiet.

Voorbeeld

Stel, Piets kernkwaliteit is daadkracht. Als hij daarin doorslaat, kun je Piet drammerig vinden. Dat is zijn valkuil. Het positief tegenovergestelde van drammerigheid is geduld. Dat is de uitdaging van Piet. Maar als hij nu met mensen moet samenwerken die teveel geduld hebben of zich (te) passief opstellen, dan zit zo iemand in Piets allergie. Want, passiviteit is het negatief tegenovergestelde van daadkracht.

Uitdagingen en allergieën

Vooral je uitdagingen en allergieën zijn interessant om te kennen, aangezien die vaak de meeste spanningen in relatie met anderen veroorzaken. En als je jezelf beter begrijpt, heb je ook meer grip op je houding en gedrag naar anderen toe.

Wil je ook weten wat jouw kernkwaliteiten, competenties, valkuilen en allergieën zijn? Zinspiratie Coaching biedt een handige competentie, kwaliteiten en allergieën test aan. Interesse? Neem gerust contact op!

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.