Ik ben oké en jij bent oké – geweldloze communicatie

geweldloze communicatieVeel van onze communicatie bevat – vaak ongemerkt – verwijten, eisen en oordelen. Het gevolg hiervan is dat het communicatieproces dreigt te ontsporen. Met verwijten over en weer en sterk oplopende emoties tot gevolg. De essentie van Geweldloze Communicatie (GC) is dat je jouw eigen behoeftes serieus neemt. En dat je die van de ander niet wilt schaden omdat je op een respectvolle wijze met je gesprekspartner wilt omgaan. Binnen de theorie van GC is er onderscheid tussen Waarneming (W), Gevoel (G), Behoefte (B) en Verzoek (V).

Interventie
Wanneer iemand een gezamenlijke afspraak niet nakomt, kun je de ander als volgt aanspreken: “Ik merkte dat je gisteren niet je rapport gereed had zoals we hadden afgesproken (W). Dat vind ik vervelend (G), want ik vind het prettig om te kunnen vertrouwen op afspraken (B). Dus ik wil je vragen om in het vervolg mij tijdig op de hoogte te stellen wanneer het niet lukt om een rapport volgens afspraak gereed te hebben (V).”

Literatuurtip: Marshall B. Rosenberg – Geweldloze communicatie

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.