Dr. Phil, rolmodel voor coaches?

drphillHet vak coaching is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. Er wordt gezocht naar het eigene van coaching en men werkt aan de professionalisering van het vak. Deze situatie brengt enerzijds veel vrijheid met zich mee: iedereen kan hetgeen hij of zij doet coaching noemen. Anderzijds zorgt dit ook voor onzekerheid, met name voor ‘jonge/verse coaches’. Zij worstelen met vragen als ‘Wat is coaching?’ en ‘Wanneer ben je een goede coach?’. Net als tieners die idolen zoeken waarmee zij zich kunnen identificeren, kunnen ook (aankomend) coaches behoefte hebben aan rolmodellen om hun identiteit te vormen. In dit artikel op Loopbaan.nl wordt onderzocht in hoeverre de ‘t.v.-psycholoog’ Dr. Phil kan dienen als rolmodel voor coaches.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.