De beslissingscoach helpt bij keuzes maken

In Intermediair van 5 oktober 2006 staat het artikel ‘Geen ja, geen nee’ over keuzes maken:

Om te helpen bij belangrijke beslissingsprocessen in je leven kan je externe hulp inschakelen in de vorm van een coach. De mensen die worstelen met beslissingsprocessen zijn geen extreme tobbers maar over het algemeen bewuste mensen die een prettig leven willen leiden en die door omstandigheden daar tijdelijk niet in slagen. In de coachingssessies kan op verschillende manieren naar het probleem gekeken worden: de ene keer rationeel, de andere keer vanuit gevoel, op papier in de derde persoon enkelvoud (alsof het over iemand anders gaat) of bijvoorbeeld nagaan hoe een andere persoon zou beslissen.
Het coachingstraject moet uiteindelijk resulteren in een helder inzicht van de mogelijke oplossingen. De helft van de mensen die met een zogenaamde beslissingscoach te werk gaan besluiten om alles bij het oude te laten en de andere helft van de mensen begint aan een forse verandering in het leven.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.