Communicatietips: hoe ga je de dialoog aan?

Dialoog aangaan: open vragen stellen & actief luisteren
De basis voor effectieve communicatie is de intentie om het referentiekader van je gesprekspartner te willen begrijpen. Met een open vraag (hoe, wat, wanneer) toon je belangstelling voor de opvattingen van de ander. Gesloten vragen waarop de ander alleen ‘ja’ of ‘nee’ kan antwoorden, gaan uit van jóuw referentiekader.

Naast het stellen van open vragen, is actief luisteren essentieel voor goede communicatie. Actief luisteren doe je met gerichte aandacht, je toont belangstelling voor wat de ander denkt, beweegt, voelt en meegemaakt heeft. De ander wil weten dat de je op hem gericht bent. Het bewust gebruik maken van stiltes kan de ander helpen echt zorgvuldig na te denken over jouw vraag. Het (volledige) antwoord is dan vaak completer en openhartiger.

Communicatie tips: wat je zelf kunt doen

  • Probeer eerst de ander te begrijpen voor jij zelf aan bod komt;
  • (Ver)oordeel de ander niet en val de ander niet in de rede;
  • Maak bewust gebruik van stiltes tijdens een gesprek;
  • Bij belangrijke gesprekken: bereidt open vragen voor;
  • Houdt bewust oogcontact met je gesprekspartner;
  • Lichaamshouding: balanceer tussen ontspannen en actief;
  • Vat af en toe samen en check of je de boodschap goed begrijpt;
  • Zoek verdieping: vraag gericht (en open) door.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.