‘Coaching in plaats van dik salaris’

In de Adformatie van 21 september 2006 las ik het volgende artikel:

Bureaudirecties die creatief talent langer willen vasthouden, hoeven niet per se in de buidel te tasten en meer geld en een dikke auto te bieden. Wat creatieven wel aan reclame- en designbureaus bindt is persoonlijke aandacht (coaching), meer uitdaging in het werk, flexibeler werktijden en duidelijkheid over de arbeidsvoorwaarden.
Dit blijkt uit het onderzoek ‘Ruim baan voor creatief talent’ van dr. Ellen van Wijk van de Universiteit van Utrecht. Het onderzoek toont aan dat creatieven in sterke mate zijn betrokken bij het bureau waaroor ze werken, hun beroep en hun collega’s, maar dat dit niet betekent dat ze de intentie hebben lang bij hun huidige werkgever te blijven. Dit is te verklaren doordat authenticiteit en creatieve vrijheid belangrijke waarden zijn voor creatieven.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.