Beperkende overtuigingen

Beperkende overtuigingen

beperkende overtuigingenVia De Cyclus van Succes las ik een goede uitleg over beperkende overtuigingen. Een overtuiging is een patroon van datgene wat je waarneemt, die de communicatie met jezelf en anderen op een consistente manier filtert. Anders gezegd: we plakken direct een etiketje op alles wat we zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Een gebeurtenis op zich heeft geen betekenis, het krijgt de betekenis die jij er aan geeft. Een beperkende overtuiging is bijvoorbeeld: Ik kan niet…, ik ben niet…, ik ben veel te…, ik zou toch eens moeten…, dat lukt mij nooit…!

Onze overtuigingen verkrijgen we door ervaringen, onze omgeving, door kennis of door ‘toekomst creatie’ (dromen, voorbeelden in de media). Als je overtuigd bent dat iets niet lukt, of dat je daar minstens aan twijfelt, hoeveel van jouw potentieel, jouw kunnen, zet je dan in? Je hebt jouw zenuwstelsel, jouw hersenen al ingesteld op falen. En als het dan werkelijk mislukt, en die kans is groot, wordt je weer bevestigd in je eigen vooronderstelling. Het is dan ook raadzaam om je overtuigingen met zorg te kiezen.

Daar tegenover staat dat als je grootse verwachtingen hebt, gelooft met heel je lijf en leden dat je zult slagen, als je het beeld dat je slaagt als het ware voor je ziet, als je opgewonden en vol energie bent, hoe groot is dan de kans dat je jezelf volledig inzet om je doel te bereiken? De kans van slagen wordt vele malen groter en dat alleen maar omdat je vanwege een andere overtuiging de zaak anders benaderd.

In feite gaat het er dus om hoe je met jezelf communiceert. Als je ervaringen uit het verleden blijft zien of voelen als negatief, zul je daar een beperkende overtuiging aan over houden. Eigenlijk geldt hier hetzelfde als bij aandelen, resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst! Een negatieve ervaring uit het verleden, zegt dus ook niets over hoe het de volgende keer zal gaan. Hoe zeer je daar ook in wenst te geloven!

Hoe kan je nu precies je beperkende overtuigingen ontdekken en oplossen? Met behulp van de vier eenvoudige vragen van Byron Katie die je jezelf kunt stellen kan je los komen van je beperkende overtuigingen:

1) Is de overtuiging waar?
2) Kun je werkelijk weten dat het waar is?
3) Hoe reageer je als je deze gedachte hebt?
4) Wie zou je zijn zonder deze gedachte?

Als je je deze eenvoudige vragen stelt, ontdek je dat de overtuigingen die je met je meedraagt (en die je dus onbewust beperken) gewoonweg niet kloppen.
Als je ze los laat komt er een enorme hoeveelheid van mogelijkheden voor je vrij!

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.