Werkwijze & tarieven

Werkwijze en tarieven

 • Wil je ‘s ochtends opstaan met energie en uitzien naar de dag die voor je ligt?
 • Wil je uit de sleur van het dagelijkse leven?
 • Wil je een plezierige werk/privé balans vinden?
 • Wil je dichterbij dat ene in je leven komen wat je altijd al hebt gewild maar waar je nooit de moed voor had?
 • Wil je in staat zijn om op 80-jarige leeftijd terug te kijken en zeggen “ik heb alles gedaan wat ik wilde doen in het leven”?
 • Wil je er achter komen wat jouw levensinvulling is en wat jou geluk brengt?

Als dat zo is, dan kunnen wij wellicht met elkaar aan de slag!

Vervolgstappen en werkwijze – het coachingspad

In een goed coachingsgesprek staan het opbouwen van bewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef centraal. Ik help je bewust te worden van je ervaringen, breng structuur aan, hou een spiegel voor en ondersteun je op deze manier in jouw veranderings- en ontwikkelingsproces. Het coachingspad bestaat uit 3 stappen: telefonische intake, coaching en afronding. Per stap staat hieronder beschreven wat er aan de orde komt:

Gratis telefonische intake

 • Kennismaking
 • Nadere uitleg over de aanpak
 • Eerste verkenning van de achtergrond van jouw coachingsvraag
 • Afspraken (jouw gespreksdoelen en onderwerpen, frequentie (doorgaans één keer per twee à drie weken), aantal gesprekken, eventuele verslaglegging).

Aan de telefonische intake zijn geen kosten verbonden.

Coaching

 • Eén tot meer gesprekken waarbij ieder gesprek 1,5 uur duurt. Per gesprek behandelen we een door jou aangedragen onderwerp.
 • Tussenstop: hoe gaat het, welke vooruitgang is er, wat gaan we nog doen of ronden we hier af?
 • Eventueel reeks aanvullende gesprekken

Afronding

 • Evaluatie (zijn de gespreksdoelen behaald, is de beoogde vooruitgang geboekt?)
 • Afsluiting

In onze aanpak bij Zinspiratie Coaching maken we gebruik van de 3 V’s

 • Vertrouwelijk De inhoud van alle gesprekken tijdens het coachingtraject zijn strikt vertrouwelijk. Eventueel contact met een werkgever als opdrachtgever stemmen wij altijd onderling en vooraf af.
 • Verantwoordelijk Vanzelfsprekend (vinden wij!) blijf jij zelf verantwoordelijk voor jouw leven. Wanneer je jezelf beschouwt als slachtoffer van anderen of van omstandigheden ontken je je eigen (scheppings)kracht.
 • Volharding Je kunt niet verwachten dat patronen die soms jarenlang bij je zijn ingeslepen na een gesprek compleet zijn veranderd. Verandering vergt blijvende focus gedurende een wat langere periode. Hoe je dat doet? Daar reiken wij je praktische mogelijkheden voor aan!

Ethische code
Zinspiratie houdt zich aan de Ethische Code voor Beroepscoaches zoals die door de Stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches (www.nobco.nl) wordt voorgeschreven. De code impliceert dat hetgeen wordt besproken tijdens de sessies strikt vertrouwelijk is tussen jou en de coach. Vertrouwen is de basis voor een gezonde relatie tussen de coach en de cliënt. Klik op contact voor meer informatie, tarieven of om een afspraak te maken in de praktijk in Haarlem.

Tarieven

Een coachingssessie van 1,5 uur is € 120,- incl. btw voor particulieren of € 120,- excl. btw voor zakelijke cliënten.

Liever zonder coach aan de slag met je loopbaan?

Heb jij behoefte aan coaching rondom loopbaanissues maar twijfel je nog over het inschakelen van een loopbaancoach? Dan is de online Zinspiratie Talentwijzer echt iets voor jou! Met deze Talentwijzer neem je regie over jouw loopbaan, maar dan zonder dure coachingsgesprekken of wachtlijsten. Je kunt direct starten met interessante tests en oefeningen die inzicht en overzicht geven in wie jij bent, wat je in huis hebt en waar jouw toegevoegde waarde ligt!

Meer over de Zinspiratie Talentwijzer >

 

Maak direct kennis

Enthousiast geworden?