Talentmanagement: recruitment wordt steeds meer resource management

Recruitment wordt steeds meer resource management
Uit onderzoek van Connexys onder HR DCU’s van organisaties met meer dan 5.000 medewerkers, blijkt dat ruim 60% verwacht dat door de flexibilisering van de arbeidsmarkt inhuur en externe werving steeds verder naar elkaar toe bewegen. Momenteel wordt de inhuur van flexkrachten nog vaak decentraal geregeld, veelal via hiring managers en in veel gevallen wordt HR in het geheel niet betrokken bij de inhuur van tijdelijke arbeidskrachten. Ook kijken veel DCU’s niet naar de beschikbaarheid en geschiktheid van intern personeel voor het invullen van vacatures.

Connexys voorziet een grote toekomst voor resource management. Eén loket voor het aantrekken van de juiste kandidaat voor de klus. Ongeacht of die kandidaat nu binnen of buiten de organisatie gevonden wordt. Of hij nu aan de slag gaat met een vast contract, via een flex overeenkomst of op zzp-basis. De juiste persoon op de juiste plaats. Een centraal loket voor alle werving maakt de inhuur beter inzichtelijk en beter beheersbaar. Doordat kandidaten aangetrokken worden vanuit alle resources, ontstaat er een betere marktwerking. Hierdoor is het in veel gevallen mogelijk een aanzienlijke kostenbesparing te realiseren. En zeker zo belangrijk: niet de herkomst of de contractvorm, maar de geschiktheid van de kandidaat wordt leidend.

Bron: Marketing Tribune