Talentmanagement: match op bedrijfscultuur vergroot slagingskans werving

Imago en cultuur van organisatie belangrijkste pull-factor voor nieuwe medewerkers
Uit onderzoek van Connexys onder HR DCU’s van organisaties met meer dan 5.000 medewerkers, komt naar voren dat een imago-onderzoek een mooi inkijkje geeft in hoe de kandidaat de organisatiecultuur beleeft. Cultuur wordt door veel werkgevers gezien als één van de belangrijkste pull-factoren bij het werven van kandidaten. Een match op organisatiecultuur is immers voor een groot deel bepalend of een nieuw aangetrokken kandidaat zich thuis voelt en daadwerkelijk tot bloei kan komen in een organisatie. Driekwart van de werkgevers zegt te meten of de kandidaat past bij de organisatiecultuur.

Toch blijkt de praktijk weerbarstiger, er liggen kansen bij het vaker en procesmatiger meten volgens objectieve maatstaven of de kandidaat matcht met de organisatie. Ook zouden organisaties beter kunnen meten of de best matchende kandidaten ook beter presteren en langer waardevol blijven.

Bron: Marketing Tribune