Rouw en verlies: van oud naar nieuw

Afscheid van wat was, omarmen wat er is

Begeleiding bij rouw- en verlieservaringen

Iedereen komt vroeg of laat in zijn leven in aanraking met verlies: of het nu verlies van een dierbare is, van een relatie, van werk of van gezondheid: rouw kent vele gezichten.

Verschillende vormen van verlies

  • Biologische verliezen bijvoorbeeld amputatie, ziekte, functieverlies, sterven of overgang
  • Psychische verliezen bijvoorbeeld persoonsverandering, ggz-diagnose, dementering
  • Relaties bijvoorbeeld (echt)scheiding, sterven van geliefde (dieren), migratie of uit huis gaan
  • Werk/school bijvoorbeeld reorganisatie, ontslag, pensionering, pesten, intimidatie, degradatie, veranderende roostering
  • Ouderschap bijvoorbeeld kinderloosheid, abortus, miskraam, kind met handicap, ziekenhuisopname, uithuisplaatsing, euthanasie, sterven of vermissing
  • Huis en haard bijvoorbeeld inbraak, brand, verhuizing, vluchten, thuisloosheid, adoptie, computercrash

Bron: Herman de Mönnink

Rouwen: hoe werkt dat precies?

“Het verdriet een plekje geven”, “de pijn wegwerken of oplossen”… Of alle fases van rouw doorlopen om daarna het proces af te sluiten… In de praktijk blijkt dat rouwen niet zo werkt. Het is eerder een dynamisch proces waarbij je continue slingert tussen je enerzijds verbinden met het verlies om op andere momenten het verlies los te laten. In de verliesbegeleiding coach ik je om het verlies uiteindelijk in je (nieuwe) leven te helpen integreren zonder de verbinding geheel te verliezen. Waarbij ik een aantal uitgangspunten hanteer:

  • Rouw is een natuurlijk proces dat bij het leven hoort en geen begeleiding nodig heeft, tenzij de verwerking verstoord raakt en je vastloopt
  • Rouw is uniek in intensiteit, duur, betekenis en hoe je er vorm aan geeft
  • Loslaten en verbinden gaan hand in hand bij rouwverwerking
  • Rouw is een interactief en sociaal proces dat levenslang kan duren

Over Esther Konz

Esther Konz Esther: “Na de val van een paard in 2000 raakte ik geblesseerd aan mijn nek-schoudergordel. Door de jarenlange toenemende pijnklachten kon ik op een gegeven moment niet meer goed functioneren en moest ik in 2009 zelfs stoppen met werken. Het verlies van de autonomie van mijn lichaam en daardoor ook mijn werk, het accepteren dat ik misschien wel voor de rest van mijn leven beperkt zou zijn in doen en laten, was een moeizaam proces van afscheid nemen. Het kostte me veel tijd om die nieuwe (beperkte) werkelijkheid te omarmen, helemaal omdat mijn pijnklachten onzichtbaar waren voor de mensen om me heen. Verlies komt vroeg of laat op ons pad, op één of meerdere gebieden in ons leven. Ik vind het een voorrecht om anderen te mogen begeleiden in hun verwerkingsproces, om inzicht te bieden in hoe verwerkingsprocessen verlopen, om samen verbinding te maken met alles dat bij het verlies komt kijken. En om samen afscheidsrituelen te bedenken om ook weer los te kunnen laten. De veerkracht van mensen ontroert en verrast me nog altijd.”

Direct een kennismakingsgesprek aanvragen

Vul je gegevens hieronder in voor een gratis telefonische kennismaking