Privacy

Privacybeleid Zinspiratie Coaching

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 juni 2018. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Zinspiratie Coaching ziet het als haar verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina zie je welke gegevens Zinspiratie Coaching verzamelt als je de website gebruikt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe Zinspiratie Coaching jouw gebruikservaring verbetert.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Zinspiratie Coaching. Zinspiratie Coaching is onderdeel van Konzepts.

Contactgegevens:
Konzepts
Oost-Indiestraat 40
2013 RS Haarlem
zinspiratiecoaching@gmail.com
023-8443353

Zinspiratie Coaching respecteert de privacy van alle sitebezoekers en klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je opgeeft via de site of tijdens een consult, vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Gegevens die we verzamelen

Als je je aanmeldt voor een van de diensten van Zinspiratie Coaching verstrek je persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij om de dienst uit te voeren. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover we beschikken. Hieronder vind je de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, tests en oefeningen in te vullen en in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer als deze is opgegeven bij een bestelling

E-mail

Als je e-mail of andere berichten naar Zinspiratie Coaching verzendt, is het mogelijk dat die berichten bewaard worden. Soms word je gevraagd naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden.

Cookies

Zie hiervoor het cookie statement

Google Analytics / Universal Analytics

Zinspiratie Coaching gebruikt Google Analytics om het verkeer naar de website te analyseren. Google heeft geen toestemming de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere doeleinden. Daarbij zijn de volgende opties voor het delen in het Google Analytics account expliciet uitgeschakeld:

 • Producten en services van Google
 • Benchmarking
 • Technische ondersteuning
 • Accountspecialisten

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Hiervoor staat o.a. het anonimiseren van IP-adressen voor ons Google Analytics account aan.

 • De verzamelde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
 • Onze website maakt tevens gebruik van Google Analytics voor het serveren van (remarketing) advertenties in het Google display-netwerk.
 • Ook verzamelt ons Google Analytics account demografische en interessegegevens uit het DoubleClick-cookie van derden (indien aanwezig).

Online Succes software

Zinspiratie Coaching maakt gebruik van software van Online Succes in de volgende gevallen.

 • Match van IP-adres naar bedrijf – Als je Zinspiratie.nl bezoekt, koppelt Online Succes software indien mogelijk jouw IP-adres aan bedrijfsgegevens. Deze koppeling vindt plaats op basis van openbare gegevens over het IP-adres waarmee jij onze website bezoekt. Goed om te weten: bij het matchen van IP-adres naar bedrijf, wordt het IP-adres nooit aan een persoon gekoppeld.
 • Verrijking – een Online Succes profiel wordt automatisch verrijkt met openbare informatie. Hiervoor gebruikt Online Succes o.a. een externe service genaamd FullContact. Op basis van een e-mailadres geeft FullContact openbare sociale profielen terug. Bedrijfsgegevens zoals Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer en Website komen uit de Online Succes bedrijfsdatabase die zij verkrijgen via hun datapartner Company.info.

2. Of en hoe we gegevens delen

Persoonsgegevens maken we niet openbaar en verstrekken we niet aan derden, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. We vragen je altijd om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan in deze Privacyverklaring beschreven.

Zinspiratie Coaching deelt persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Zinspiratie Coaching, behalve in één van de volgende omstandigheden:

 • Met jouw toestemming – We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Zinspiratie Coaching als je ons toestemming hebt gegeven dit te doen.
 • Voor externe verwerking – we leveren persoonlijke gegevens aan onze partners of andere vertrouwde bedrijven of individuen zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.
 • Om juridische redenen – We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Zinspiratie Coaching als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is. Om bijvoorbeeld te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.

Als Zinspiratie Coaching betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijven we de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stellen we de betreffende gebruikers op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.

3. Beveiliging van gegevens

We werken er hard aan om Zinspiratie Coaching en onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:

 • We coderen alle services met SSL
 • We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.
 • We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers van Zinspiratie Coaching en contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.
 • De datacenters waar de servers van Zinspiratie Coaching gehuisvest zijn, bevinden zich uitsluitend in Nederland. De datacenters vallen onder Nederlandse wet- en regelgeving en voldoen aan de strenge Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot logische en fysieke toegangsbeveiliging en continuïteit. De datacenters zijn ISO 27001 gecertificeerd. Zinspiratie heeft gekozen voor datacenters van FlexWeb.

4. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

5. Keuzes voor persoonsgegevens

Zinspiratie Coaching biedt alle sitebezoekers en klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment is verstrekt.

Hoe je gegevens kunt openen en bijwerken

Zo kun je o.a. altijd jouw Zinspiratie Coaching profiel inzien, wijzigen en/of verwijderen via een verzoek tot inzage profiel. Via dezelfde weg kun je ook een algemeen verzoek tot inzage doen. Hiermee vraag je ons om inzicht te geven in alle persoonlijke informatie wij van jou hebben opgeslagen in al onze systemen, zoals ons administratie systeem. Een algemeen verzoek tot inzage kan enige tijd duren. We streven er naar om dit binnen 20 werkdagen te beantwoorden en vragen hier je begrip voor.

Keuzemogelijkheid: Do not track / opt-out Google Analytics

Je kunt je eventueel hier afmelden voor Google Analytics display-advertenties en / of opties hiervoor aanpassen. Graag wijzen wij je ook op de Google Analytics Opt-out Browser Add-on waarmee je kunt voorkomen dat jouw gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om jezelf af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit het mailingbestand wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen.

Recht van verzet

In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet met ons uit, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Vragen en feedback

Zinspiratie Coaching controleert regelmatig of zij aan dit privacybeleid voldoet. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met Zinspiratie Coaching opnemen.