De 3 tips voor succesvolle zelfsturende teams

Veel zelfsturende teams lopen vast als er geen manager meer is om te coachen of om conflicten te laten escaleren. Daarom een drietal tips om jouw zelfsturende team nog succesvoller te maken!

1) Is iedereen aan boord?

Een zelfsturend team werkt alleen als iedereen gemotiveerd is om op die manier samen te werken. Heb je het vermoeden dat dit niet het geval is? Bespreek (nogmaals) de kansen maar zeker ook de risico’s met elkaar. En check of iedereen klaar is voor het nemen van meer eigen verantwoordelijkheid.

2) Wat is jullie doelstelling en wat is jullie mandaat?

Niets is stressvoller dan wel de verantwoordelijkheid te dragen, maar niet de bevoegdheid te hebben om beslissingen te nemen of geld uit te geven. Bespreek voor de start van jullie project of samenwerking met het management wat jullie mandaat is en wat de doelstellingen zijn. Maak afspraken over budget, (tussen)resultaten en teambevoegdheden. Wanneer besluit het team en wanneer de manager? En wat zijn de wederzijdse verwachtingen?

3) Hoe wil je samenwerken en wie doet wat?

Bespreek vooraf hoe jullie communiceren en overleggen, hoe je elkaar feedback geeft en hoe de beoordelingen onderling plaatsvinden. En hoe je ieders talenten en sterke punten zo goed mogelijk benut. Zorg dat je inzicht hebt in ieders kracht (dit kan onder andere via de Team Quickscan). En wat de gedeelde waarden en sterktes van het team zijn waar je op terug kunt vallen. En bespreek ook de verdeling van managementtaken. Hoe ga je om met ziekte of slecht functioneren van teamleden? En hoe zorg je voor verbinding en verbetering van processen? Niet iedereen kan dit goed of heeft hier interesse in, maar dat hoeft ook niet. Er zijn vast teamleden die hier de juiste talenten voor hebben. Zet de juiste man op de juiste plek.

En tot slot…

Merk je dat jullie toch vastlopen, dat er spanningen of conflicten ontstaan? Bespreek open en eerlijk waar het aan kan liggen, waarbij je ervan uitgaat dat jij oke bent en de ander ook. Inzicht in jullie karakters en stressgedrag vind je onder andere via de Team Quickscan. Geef elkaar feedback op geweldloze manier. Pas gemaakte afspraken aan als dat nodig is of als de praktijk daarom vraagt.

Over de Zinspiratie Team Quickscan

Esther Konz De Zinspiratie Team Quickscan is onderdeel van de coachingspraktijk van Esther Konz. Esther: “Het mooie van teamcoaching is dat ik zowel bedrijven als personen faciliteer in hun groei en ontwikkeling. Een effectief team levert uiteindelijk een succesvollere bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen. Als freelance marketing specialist heb ik de afgelopen jaren in vele verschillende teams samengewerkt met anderen. Ik weet hoe het is als er conflicten optreden, hoe persoonlijke eigenschappen een belangrijke rol spelen in de samenwerking. Inzicht in jezelf en elkaar geeft uiteindelijk meer begrip. Daarbij heeft ieder teamlid wel één of meer talenten en die talenten in kaart brengen is iets waar ik dan weer heel veel energie van krijg! De Quickscan levert daar een snelle en praktische bijdrage aan”.

Na een carrière als interim marketingcommunicatie-adviseur bij grote bedrijven in de (financieel) zakelijke dienstverlening, maakte Esther in 2012 een carrièreswitch naar loopbaancoaching. Haar toegevoegde waarde zit in het creeëren van inzicht en overzicht, voor zowel het management als de individuele teamleden.

 

Bekend van

Weten wat de Quickscan voor jouw organisatie of team kan betekenen?

Vul je gegevens hieronder in voor een gratis demo of oriënterend gesprek!