Blog

15
Jul

Communicatietips: hoe ga je de dialoog aan?

Dialoog aangaan: open vragen stellen & actief luisteren De basis voor effectieve communicatie is de intentie om het referentiekader van je gesprekspartner te willen begrijpen. Met een open vraag (hoe, wat, wanneer) toon je belangstelling voor de opvattingen van de ander. Gesloten vragen waarop de ander alleen ‘ja’ of ‘nee’ kan antwoorden, gaan uit van …

15
May

De Dramadriehoek

Een interessant model dat inzicht geeft in het gedrag van jezelf en van anderen, is de Dramadriehoek (ook wel Reddingsdriehoek of Karpman-driehoek genoemd). Dit model gaat uit van drie rollen die je tijdens interacties met anderen kunt aannemen. Sommige mensen wisselen wel eens van rol, maar de meesten hebben een voorkeur. Redder: de hulpvaardige adviseur …

Page 7 of 19