Stop met multitasken, begin met leven

Op 18 september 2012 publiceerde gratis dagblad Spits een artikel waaraan Zinspiratie Coaching meewerkte. Hier een fragment uit het artikel:

Een overvolle agenda zorgt voor stress. Om relaxt door het leven te gaan is het daarom belangrijk een goede balans te vinden tussen werk en privé. Maar hoe vind je die? De cijfers liegen er niet om. Per jaar worden er ongeveer tienduizend Nederlanders vanwege stressklachten arbeidsongeschikt en het kost de staat ruim een miljard euro aan sociale zekerheid. Esther Konz, zelfstandig coach bij Zinspiratie Coaching, denkt dat de zoektocht naar balans echt iets van ‘nu’ is. “De maatschappij is individualistischer geworden, je hebt als mens meer rollen met bijkomende verwachtingen dan bijvoorbeeld in de jaren vijftig. En dat geeft stress.” Ze geeft werkende moeders als voorbeeld. “Ze willen vaak naast een geweldige collega ook de perfecte moeder, dochter, vriendin en bestuurslid van een sportclub zijn. Maar je kunt niet overal in uitblinken. Heb je geen tijd om koekjes te bakken voor de verjaardag van je kinderen kun je ook denken: ‘Gekochte koekjes zijn ook heel lekker’.”

[..] Volgens Konz focussen mensen zich te vaak op wat ze moeten in plaats van of ze het willen. De eerste stap is je afvragen wat je wilt. Dat is voor iedereen anders. De een wil meer tijd met het gezin doorbrengen, de ander wil zich focussen op zijn carrière en weer een ander wil meer werk maken van zijn hobby.” De tweede stap is nagaan waarom het belangrijk is. “Misschien wil je meer tijd met je kinderen doorbrengen, omdat je hen normen en waarden wil bijbrengen of vind je het belangrijk dat ze jou leren kennen. Maak dit voor jezelf duidelijk, op die manier is het motiverend om je doel te behalen.” De derde stap is bedenken hoe je het daadwerkelijk gaat veranderen. Pas dan komt het to-do lijstje om de hoek kijken. “En ik vraag altijd: ‘Wat kun je vandaag al doen?’. Niet wachten tot morgen, maar meteen nu al stappen ondernemen want anders blijft het liggen.”

Zinspiratie Nieuwsbrief (juli)

Ken je dat? Je ziet jezelf keer op keer hetzelfde reageren in een bepaalde situatie. Of je hebt steeds die terugkerende woordenwisseling met je moeder, baas of partner. Soms denk je: “Met deze persoon valt niet te praten…” We kennen allemaal wel voorbeelden van situaties waarin sprake is van vastgelopen communicatie. Hoe kun je hiermee omgaan? Waar zitten de kansen ter verbetering? Ontdek nu aan welke knoppen je kunt draaien!
Referentiekader: welke bril heb je op?
Allereerst is het belangrijk je bewust te zijn van het feit dat ieder mens de realiteit waarneemt vanuit zijn eigen referentiekader. Dit referentiekader is als het ware een soort bril, die jouw eigen waarneming ‘filtert’. Waaruit bestaat dat referentiekader? Denk bijvoorbeeld aan jouw (levens)ervaringen, opleiding, cultuur, karakter, normen en waarden, kennis en (voor)oordelen. Omdat ieders referentiekader uniek is, heeft iedereen dus een persoonlijk beeld van wat waar is. En soms vergeet je even dat de ander zijn eigen bril draagt. Dit maakt communicatie vaak lastig en tegelijkertijd erg belangrijk.

Dit filmpje >> is een mooi voorbeeld van hoe je met een bepaalde bril op naar iets kunt kijken. Net als dit andere filmpje >>
!

Dialoog aangaan: open vragen stellen & actief luisteren
De basis voor effectieve communicatie is de intentie om het referentiekader van je gesprekspartner te willen begrijpen. Met een open vraag (hoe, wat, wanneer) toon je belangstelling voor de opvattingen van de ander. Gesloten vragen waarop de ander alleen ‘ja’ of ‘nee’ kan antwoorden, gaan uit van jóuw referentiekader.

Naast het stellen van open vragen, is actief luisteren essentieel voor goede communicatie. Actief luisteren doe je met gerichte aandacht, je toont belangstelling voor wat de ander denkt, beweegt, voelt en meegemaakt heeft. De ander wil weten dat de je op hem gericht bent. Het bewust gebruik maken van stiltes kan de ander helpen echt zorgvuldig na te denken over jouw vraag. Het (volledige) antwoord is dan vaak completer en openhartiger.

Communicatie tips: wat je zelf kunt doen!

  • Probeer eerst de ander te begrijpen voor jij zelf aan bod komt;
  • (Ver)oordeel de ander niet en val de ander niet in de rede;
  • Maak bewust gebruik van stites tijdens een gesprek;
  • Bij belangrijke gesprekken: bereidt open vragen voor;
  • Houdt bewust oogcontact met je gesprekspartner;
  • Lichaamshouding: balanceer tussen ontspannen en actief;
  • Vat af en toe samen en check of je de boodschap goed begrijpt;
  • Zoek verdieping: vraag gericht (en open) door.

De Roos van Leary
Wie kent niet de Roos van Leary, het theoretisch model ontwikkeld door onder andere Timothy Leary dat gedrag tussen mensen in kaart brengt. Misschien is de belangrijkste les van Leary wel dat het inzicht geeft in hoe je dat gedrag kunt beïnvloeden. Hoe zat het ook alweer? Lees hier meer over hoe je jouw eigen gedrag kunt veranderen en zo het gedrag van anderen kunt beïnvloeden met behulp van de Roos van Leary >>

De Dramadriehoek
Een ander model dat inzicht geeft in het gedrag van jezelf en van anderen, is de Dramadriehoek (ook wel Reddingsdriehoek of Karpman-driehoek genoemd). Dit model gaat uit van drie rollen die je tijdens interacties met anderen kunt aannemen. Lees hier meer over hoe je jouw eigen gedrag kunt veranderen en zo het gedrag van anderen kunt beïnvloeden met behulp van de Dramadriehoek >>

Geweldloze communicatie
Tot slot bevat veel van onze communicatie – vaak ongemerkt – verwijten, eisen en oordelen. Het gevolg hiervan is dat het communicatieproces dreigt te ontsporen. Met verwijten over en weer en sterk oplopende emoties tot gevolg. De essentie van Geweldloze Communicatie (GC) is dat je jouw eigen behoeftes serieus neemt. En dat je die van de ander niet wilt schaden omdat je op een respectvolle wijze met je gesprekspartner wilt omgaan. Lees hier meer over hoe je jouw eigen gedrag kunt veranderen en zo het gedrag van anderen kunt beïnvloeden met behulp van Geweldloze Communicatie >>

Boekentip
Dit boek leert je in de communicatie met anderen het zekere voor het onzekere te nemen en altijd te toetsen of jij begrijpt wat de ander bedoelt en omgedraaid. In Zo begrijpen je ze wel! komen de meest gangbare theorieën over communicatie aan de orde. Daarnaast bespreken de auteurs drie toonaangevende modellen: de RET, het communicatiemodel van Schulz von Thun en de Roos van Leary. De verbindingen die de auteurs leggen tussen deze modellen maakt dit boek zo waardevol: ze geven je de bagage om tijdens moeilijke gesprekken te kunnen kiezen uit diverse gedragsmogelijkheden en de manier waarop je iets kunt aanpakken.

Gratis kennismakingsgesprek?
Ben je benieuwd hoe jij zelf beter kunt communiceren met anderen? Of heb je een andere coachingsvraag? Neem dan direct contact op voor een gratis kennismakingsgesprek bij Zinspiratie Coaching!

Meld je aan voor de nieuwsbrief!
Deze nieuwsbrief ook ontvangen? Schrijf je hier in en ontvang vier keer per jaar de Zinspiratie Coaching nieuwsbrief. Laat je inspireren! De volgende nieuwsbrief staat gepland voor het najaar.

Afmelden?
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Zinspiratie Coaching. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je in 2011 of 2012 jouw e-mailadres achterliet op www.zinspiratie.nl Wil je deze mailing niet meer ontvangen? Meld je dan hier af!

Geweldloze communicatie

Veel van onze communicatie bevat – vaak ongemerkt – verwijten, eisen en oordelen. Het gevolg hiervan is dat het communicatieproces dreigt te ontsporen. Met verwijten over en weer en sterk oplopende emoties tot gevolg. De essentie van Geweldloze Communicatie (GC) is dat je jouw eigen behoeftes serieus neemt. En dat je die van de ander niet wilt schaden omdat je op een respectvolle wijze met je gesprekspartner wilt omgaan. Binnen de theorie van GC is er onderscheid tussen Waarneming (W), Gevoel (G), Behoefte (B) en Verzoek (V).

Interventie
Wanneer iemand een gezamenlijke afspraak niet nakomt, kun je de ander als volgt aanspreken: “Ik merkte dat je gisteren niet je rapport gereed had zoals we hadden afgesproken (W). Dat vind ik vervelend (G), want ik vind het prettig om te kunnen vertrouwen op afspraken (B). Dus ik wil je vragen om in het vervolg mij tijdig op de hoogte te stellen wanneer het niet lukt om een rapport volgens afspraak gereed te hebben (V).”

Literatuurtip: Marshall B. Rosenberg – Geweldloze communicatie

De Dramadriehoek

Een ander model dat inzicht geeft in het gedrag van jezelf en van anderen, is de Dramadriehoek (ook wel Reddingsdriehoek of Karpman-driehoek genoemd). Dit model gaat uit van drie rollen die je tijdens interacties met anderen kunt aannemen. Sommige mensen wisselen wel eens van rol, maar de meesten hebben een voorkeur.

Redder: de hulpvaardige adviseur
De Redder heeft er een handje van snel en vaak ongevraagd advies te geven. Hij vindt het fijn om nodig te zijn en gaat er stiekem van uit dat de ander zichzelf niet kan helpen. In die zin plaatst hij zich boven het slachtoffer. De Redder voelt zich erg verantwoordelijk voor anderen, maar zijn les is te leren dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen leven.

Aanklager: de boze betweter
De Aanklager is regelmatig boos of aanvallend. Hij ziet snel een oplossing, maar is boos op de veroorzaker van het probleem. Of hij voelt zich machteloos en schopt daarom tegen alles aan, zonder echt bij te dragen aan een oplossing. De les van de Aanklager is kiezen: wat klaagt hij aan, wat accepteert hij.

Slachtoffer: de hulpeloze en machteloze
Het Slachtoffer voelt zich snel machteloos en stelt zich ook zo op: “Ik weet ook niet hoe…”. Het Slachtoffer is sterk in het vragen van aandacht en het beroep doen op anderen. Daarmee neemt hij zelf geen verantwoordelijkheid voor de eigen problemen. De les van het Slachtoffer is te leren toe te kunnen met minder aandacht en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

De uitdaging
De uitdaging ligt erin niet in één van de uitersten te schieten, maar in het dramaloze midden van de driehoek te blijven. Waarom is dit belangrijk, waar zit het drama dan? Op het eerste gezicht lijken alle hoofdrolspelers baat te hebben bij hun rol. Het slachtoffer hoeft niet na te denken, hoeft ook niet te kiezen, heeft geen verantwoordelijkheid en er wordt voor hem gezorgd. De aanklager treft geen blaam, is zelf niet verantwoordelijk, voelt zich beter dan de ander en houdt anderen op afstand. De redder maakt zichzelf belangrijk, maakt anderen afhankelijk, hoeft niet bij zichzelf te leven en kan laten zien hoe goed hij is.

Het drama: miskenning en afhankelijkheid
Het drama ontstaat omdat niemand op een gelijkwaardige manier met elkaar communiceert. En in iedere rol uit de dramadriehoek zit een miskenning. De Aanklager en de Redder miskennen anderen. Het slachtoffer miskent zichzelf. De spelers in dit spel houden elkaar vast in een wurggreep van machteloosheid en afhankelijkheid. Aan de hand van een voorbeeldsituatie, ontdek je welke interventie je kunt doen om uit de dramadriehoek te blijven en gezond en volwassen met anderen te communiceren.

De aanvallende partner
Stel, je bent al jaren gelukkig met die ene. Jullie hebben zelden woorden, maar als er ruzie is, spatten de vonken ervan af. Steeds weer vervallen jullie in dezelfde patronen: hij valt aan, jij schiet in de verdediging. Je hoort dezelfde argumenten keer op keer voorbij komen. Je vraagt je af of jullie ooit normaal met elkaar kunnen communiceren? Wat te doen, wat te laten?

 

Interventie: van uiterste naar neutraal terrein
Als je merkt dat je in één van de hoeken van de driehoek bent geschoten, kun je eruit stappen door het onderliggende gevoel te benoemen. Bij de ruzie met je partner kun je bijvoorbeeld zeggen: “Ik merk dat je zo boos doet dat ik me er machteloos door voel”. Daarna kun je bespreken hoe je verder gaat. Ook als Aanklager (boosheid) of Redder (verantwoordelijkheid nemen voor de ander) kun je je eigen gedrag benoemen en aangegeven dat het niet zo constructief is.
Literatuurtip: Stewart & Joines – Transactionele Analyse

De Roos van Leary

Wie kent niet de Roos van Leary, het theoretisch model ontwikkeld door onder andere Timothy Leary dat gedrag tussen mensen in kaart brengt? Misschien is de belangrijkste les van Leary wel dat het inzicht geeft in hoe je jouw eigen én het gedrag van anderen kunt beïnvloeden. Hoe zat het ook alweer?

Boven & onder zijn tegenpolen
Als de één het ene gedrag vertoont (boven), zal de ander altijd het andere gedrag vertonen (onder). Altijd.

Samen = samen
Als de één de samen kant opzoekt, zal de ander volgen. Misschien niet direct, maar de aanhouder wint.
Aan de hand van twee cases ontdek je welke interventies je kunt doen om het gedrag van de ander te beïnvloeden.

Voorbeeld: De autoritaire manager
Stel, je werkt als specialist in een middelgroot bedrijf. Je hebt bekwame collega’s waar je goed mee kunt werken. Je gaat met plezier naar je werk. Dan krijg je een nieuwe manager, een autoritaire man. Hij denkt veel van jouw vakgebied te weten, maar jij weet wel beter. Jouw adviezen slaat hij in de wind, tijdens vergaderingen en één-op-één gesprekken drukt hij zijn zin door ondanks jouw tegenwerpingen. Wat te doen, wat te laten?

Voorbeeld: De opstandige collega
Stel, je hebt een leuk team collega’s. Ieder met zijn eigen vakgebied, maar allemaal hetzelfde doel nastrevend. Behalve die ene collega. Iedere vergadering verwerpt ze alle goede ideeën. Er is altijd wel wat, niets is goed in de ogen van deze dame. Maar zelf komt ze niet met suggesties. Je wordt er gek van! Kan ze nu nooit eens constructief meedenken? Altijd die negatieve energie… Wat te doen, wat te laten?

Interventie: van autoritair naar volgend
Wanneer je het akkoord van jouw manager weer eens nodig hebt, kun je overwegen hem vragen te stellen. Wat vind hij? Hoe denkt hij dat een actie uit zal pakken? Je neemt even de leiding en gaat naar ‘boven’, maar zoekt wel de ‘samen’ kant op. Grote kans dat jouw manager uit de ‘tegen’ kant zal treden. Je staat nu niet langer tegenover elkaar.

Interventie: van opstandig naar helpend
Wanneer jouw collega al jullie goede voorstellen afbrandt zonder zelf met initiatief te komen, kun je overwegen haar feedback te geven. Je gaat ook hier naar de ‘boven’ kant toe (je neemt de leiding) maar zoekt ook de ‘samen’ kant op. Hou het bij jezelf: “Ik merk dat je al onze voorstellen verwerpt. Dat vind ik lastig, want we moeten op korte termijn een beslissing nemen. Zou je voor morgen een suggestie voor een mogelijke oplossing willen geven, anders kiezen we uit het huidige aanbod?”.

Literatuurtip: Bert van Dijk – Beinvloed anderen, begin bij jezelf

Zinspiratie Nieuwsbrief (maart)

Stel je jezelf de laatste tijd ook vaker de vraag: is dit het? Heb je alles waar je altijd van droomde maar ben je niet gelukkig? Of worstel je met vragen over je loopbaan, over je relatie(s) of over het leven? De winter is bijna voorbij en het voorjaar staat te springen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen dus! In de maart editie van de Zinspiratie Coaching nieuwsbrief lees je meer over hoe je verandering in je leven kunt doorvoeren. Met speciale aandacht voor loopbaanvragen.

Verandering en proactief leven
Ken je dat beroemde boek van Stephen Covey, de Zeven Eigenschappen van Goed Leiderschap? Zijn allereerste les is misschien wel de belangrijkste les wanneer je verandering wilt doorvoeren in je leven. Covey zegt: “Tussen stimulus en respons ligt de menselijke vrijheid om te kiezen”. Dus of je nu genetisch dna hebt dat je heeft gevormd, of door je ouders een bepaalde jeugd hebt gehad of dat je door omstandigheden in je leven geprikkeld wordt: je hebt altijd de vrijheid om te kiezen hoe je reageert. Wij verschillen hierin van dieren en dit zelfbewustzijn vormt de basis en potentie van de menselijke natuur. Wij kunnen veranderen.
Lees hier meer over Coveys visie op proactief leven >>

Wordt geen slachtoffer!
In deze economische tijd worstelen velen met onzekerheid over hun werk. “Word ik ontslagen? Is het bedrijf waar ik werk wel financieel gezond? Moet ik in deze tijd wel van baan wisselen, ik heb nu tenslotte een vast contract…”. Gedachten die je misschien wel bekend voorkomen. Mensen zijn nu eenmaal niet dol op verandering en onzekerheid over je bron van inkomsten kan veel stress geven. Je voelt je slachtoffer van de situatie. Wat er dan gebeurt is dat je tot stilstand komt. Je bevriest en gaat afwachten. Allemaal vanuit de gedachte dat je moet stilzitten als je geschoren wordt. Het gevolg: je kunt niet verder kijken dan het moment waarop je te horen krijgt wat er gaat gebeuren. En dat kan volgende week zijn, of pas over drie of zes maanden. Met andere woorden, je weet niet hoe lang het gaat duren en al die tijd sta je stil.

Je kunt hier echter ook op een andere manier mee omgaan. Want de hamvraag is: heb je wel invloed op het proces? Vaak is dit niet het geval en dan kun je twee dingen doen. De ene is je er druk over maken ondanks het feit dat je geen invloed hebt. Dat geeft stress. De tweede mogelijkheid is ervoor te kiezen geen slachtoffer te worden. Hoe doe je dat? Focus allereerst op de zaken waar je wel invloed op hebt. Begin met dingen doen waar je je goed door gaat voelen. Ga letterlijk bewegen (wandelen, sporten, fietsen), geniet wat vaker van je lievelingseten, besteed tijd aan je hobby, gezin of huisdier… Kortom, doe de dingen waar je plezier aan beleeft. Het directe resultaat is dat je je beter gaat voelen. En als je je goed voelt en de regie neemt, beweeg je weer – en daarbij nog in de goede richting! Als je je goed voelt, straal je dat uit. En voel je je zelfverzekerder om andere noodzakelijke stappen te nemen. Ook als dat betekent een andere baan zoeken en een tijdje in onzekerheid leven…

Boekrecensie: Hoe LinkedIn nu echt gebruiken?
Door Jan Vermeiren en Bert Verdonck (2e editie 2011)
LinkedIn is het grootste professionele netwerk ter wereld en ook in Nederland. Dit boek leidt je sta-voor-stap door de vele mogelijkheden van LinkedIn.

Onderwerpen die uitgebreid aan bod komen:

• Opbouw van je profiel en netwerk
• Hoe vind je de juiste mensen op LinkedIn?
• Hoe vind je nieuwe klanten?
• Hoe vind je een nieuwe baan?
• Hoe vind je nieuwe medewerkers?

In dit boek komt dit alles gedetailleerd en volledig aan bod. Er worden veel vragen beantwoord en zelfs voor de ervaren LinkedIn gebruiker is er veel nieuws te vinden.

Voor het vinden van een nieuwe baan gaan de auteurs o.a op de volgende vragen in:
• Welke passieve, actieve en proactieve strategieën kun je toepassen?
• Op welke wijze kun je gebruik maken van je netwerk?
• Hoe gebruik je de Advanced Seach mogelijkheid?
Samengevat kan dit boek je zeker helpen bij het gebruik van LinkedIn om een nieuwe baan te vinden!

Trendreport: langere trajecten en snelle stijgers
In 2012 duren sollicitatietrajecten over het algemeen langer. Bedrijven en organisatie’s lijken langer de tijd te nemen in het sollicitatieproces. Toch groeien bepaalde sectoren en bedrijven wel. Vooral kleinere gespecialiseerde ICT bedrijven en de e-commerce sector vertonen flinke groei. Dus ben je op zoek naar een nieuwe job? Bekijk dan eens de vacatures bij deze bedrijven. Stuk voor stuk snelle groeiers die om (vooral jonge) mensen staan te springen! Denk bijvoorbeeld aan Bol.com (28 vacatures), Coolblue.nl (52 vacatures) en Groupon.nl (54 vacatures). Daarnaast zijn er een aantal sites waar je handig en overzichtelijk vacaturs kunt vinden, maar ook meer informatie rondom het thema loopbaan. Bezoek bijvoorbeeld eens NuWerk.nl, Banen.nl en Intermediair.nl.
Stelling: Zelfs in deze tijd van crisis moet je je hart volgen!
Eens
Oneens
Doe mee aan de poll en laat van je horen! Wij zijn erg benieuwd naar jou mening!
Meld je aan voor de nieuwsbrief!
Deze nieuwsbrief ook ontvangen? Schrijf je hier in en ontvang vier keer per jaar de Zinspiratie Coaching nieuwsbrief. Laat je inspireren! De volgende nieuwsbrief staat gepland voor de zomer en heeft als thema communicatie.

Afmelden?
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Zinspiratie Coaching. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je in 2011 of 2012 jouw e-mailadres achterliet op Zinspiratie.nl
Wil je deze mailing niet meer ontvangen? Meld je dan hier af!

Verandering en proactief leven

Ken je dat boek van Stephen Covey, de Zeven Eigenschappen van Goed Leiderschap? Zijn allereerste les is misschien wel de belangrijkste les wanneer je verandering wilt doorvoeren in je leven. In het kort de principes van proactief leven en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf.

Vrijheid om te kiezen
Covey zegt: “Tussen stimulus en respons ligt de menselijke vrijheid om te kiezen”. Dus of je nu genetisch dna hebt dat je heeft gevormd, of door je ouders een bepaalde jeugd hebt gehad of dat je door omstandigheden in je leven geprikkeld wordt: je hebt altijd de vrijheid om te kiezen hoe je reageert. Wij verschillen hierin van dieren en dit zelfbewustzijn vormt de basis en potentie van de menslijke natuur. Wij kunnen veranderen.

Leef proactief!
Op het moment dat we geprikkeld worden, hebben we dus de keuzevrijheid om te kiezen voor een bepaalde respons. Onze keuzevrijheid bestaat uit een aantal factoren:

 1. Zelfbewustzijn
 2. Voorstellingsvermogen
 3. Geweten
 4. Vrije wil

Met andere woorden: ons gedrag is afhankelijk van onze besluiten, niet van onze omstandigheden. We kunnen iets teweegbrengen en zijn hier dan ook verantwoordelijk voor. Het belangrijkste voordeel van proactief leven, is dat je zelf kiest wat je doet, hoe je dat doet en wat je wil doen. Ook kies je zelf hoe je je daarbij voelt. Je laat dat niet van het weer afhangen, of door hoe anderen je behandelen.

Proactief versus reactief leven
Mensen die reactief leven, laten zich sterk beinvloeden door hun omgeving (het weer, hun collega’s, huisgenoten, hun gewicht). Als ze door anderen goed worden behandeld, voelen ze zich goed. Als de zon schijnt ook. Gebeurt dat niet, dan schieten ze in de verdediging. Het ergste is, dat je je hierbij afhankelijk opstelt van anderen. En van de tekortkomingen van anderen (een ander heeft tenslotte zijn eigen bril op om naar de wereld en naar jou te kijken). Als je reactief in het leven staat, zijn er kenmerkende uitspraken die dit illustreren. Denk bijvoorbeeld aan:
“Ik kan er niets aan doen”
“Zo ben ik nu eenmaal”
“Ik kan het niet”
“Ik moet…”
“Als ik maar…”

Neem verantwoordelijkheid!
Proactieve mensen laten zich volgens Covey leiden door hun waarden en eigen keuzes, reactieve mensen laten zich leiden door hun gevoelens. Een fundamenteel verschil. Kenmerkende uitspraken van mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun leven zijn:
“Laat ik eens kijken of er geen alternatieven zijn”
“Ik kan het ook anders aanpakken”
“Ik bepaal zelf hoe ik me voel over…”
“Ik kan gelukkig kiezen…”
“Ik geef de voorkeur aan…”
“Dat ga ik doen”

Kortom, wat je vandaag bent, is een product van de keuzes van gisteren. Dat is misschien een harde boodschap, maar stelt je wel in staat vandaag een nieuwe start te maken. Als je situatie je niet bevalt, kun je nu namelijk direct starten met het nemen van verantwoordelijkheid en daar vervolgens actie aan koppelen.

Cirkel van Invloed
Een andere manier om erachter te komen of je vooral reactief of juist proactief in het leven staat, is te bekijken hoe je jezelf ziet ten opzichte van problemen. Volgens Covey zijn er drie soorten problemen: die waar je direct invloed op hebt (eigen gedrag), die waar je indirect invloed op hebt (gedrag van anderen) en die waar je geheel geen invloed op hebt (bijvoorbeeld het weer). Bij de laatste twee categoriën kun je je wel betrokken voelen, maar je hebt er helaas geen invloed op. Covey zegt dat hoe meer je je richt op de zaken waar je wel invloed hebt, hoe proactiever je je opstelt. Laat de problemen waar je geen invloed op hebt, vooral geen negatieve energie opleveren. Liever concentreer je je op de zaken waar je wel iets aan kunt doen.

Proactief leven: wat je zelf kunt doen (ik ga het in ieder geval uitproberen!)

 1. Als je een fout maakt, geef het onmiddelijk toe en leer ervan
 2. Wees je bewust van waar je je energie op richt. Zijn dat vooral de problemen waar je invloed op hebt, of zijn het zaken die buiten jouw invloedssfeer liggen? Bij de laatste: focus je weer direct op de zaken waar je wel invloed op hebt.
 3. Kijk bij conflicten niet naar wat een ander zou moeten doen, maar kijk naar hoe jijzelf op de situatie reageert (voor welke respons jij kiest)
 4. Luister naar je taalgebruik: gebruik je relatief vaker zinnen die aangeven dat je ergens nog niet bent? Dat er een omstandheid nog niet heeft plaatsgevonden? Of dat iemand eerst nog iets moet doen voordat jij ….bent? Of zinnen als “Zo ben ik nu eenmaal” of “Als….maar”.
 5. Kies een probleem waar je momenteel mee te maken hebt. Probeer vast te stellen of het iets is waar je invloed op hebt, waar je indirect invloed op hebt, of waar je helemaal geen invloed op hebt. Bekijk hoe je er proactief op kunt reageren en doe dit ook.
 6. Oefen dit minimaal 30 dagen en evalueer: ben je effectiever? Hoe voelt dit? Waar merk je het aan? In welke situatie kun je de proactieve houding nog meer toepassen?

Succes! Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen…

Dertigersdilemma filmtip + gratis kaarten

1 September gaat The Future, de nieuwste film van Miranda July (Me and You and Everyone We Know) in première. In deze film speelt schrijver, filmmaker en kunstenaar Miranda July de danslerares Sophie, die met haar vriend Jason in Los Angeles woont. Het stel adopteert een gewond, ziek katje en brengt hem eerst naar de dierenarts om hem na zijn genezing in huis te kunnen nemen. Wanneer Sophie en Jason beseffen dat ze dan misschien voor jaren gebonden zullen zijn aan een hulpbehoevend wezentje, is dat reden voor reflectie op hun huidige leven. Dit zorgt bij beiden voor een existentieel dertigersdilemma: wát willen ze nu eigenlijk bereiken? Wat is er terecht gekomen van hun dromen? In een paniekerige poging een nieuwe richting te geven aan hun leven, zeggen ze beiden hun baan op en sluiten zich af van het internet.
Als je de speciale voorpremière van de film in Kriterion op 28 augustus om 11:00u in Amsterdam wilt bekijken dan kan dat door te bellen met Kriterion via  020 623 17 08 . Bekijk de trailer hier.

Zinspiratie Coaching over loslaten in Margriet

In de Margriet van juni 2011 staat een interview met Zinspiratie Coaching. Hieronder een fragment:

We willen rust, balans en geluk. Maar omdat we maar door blijven rennen en nooit eens stil staan, blijft die wens onvervuld. Omdat we te veel willen en moeten. En daar voelen we ons dan weer schuldig over. Ten opzichte van onszelf en ten opzichte van anderen. Maar hoe doe je dat, loslaten? Zou daar geen stappenplan voor zijn?

“Een stappenplan?” vraagt Gerard Zegers ongelovig. Hij is coach bij coachingsbureau Zinspiratie. Hij heeft al talloze mensen gecoacht in het loslaten. “Waarom zou je dat willen? Loslaten betekent dat je niet meer geleefd wilt worden door je agenda of door de verwachtingen van anderen. En dan grijp je zo snel mogelijk naar een stappenplan? Zo’n plan bestaat eigenlijk niet. Het werkt zelfs averechts, want je moet weer van alles. Het druist in tegen de essentie van loslaten. Loslaten is zelf dingen ontdekken en eigen keuzes maken. Dat doe je niet zomaar even. Het vereist een denkomslag, een andere manier van kijken naar de werkelijkheid. Maar maak je geen zorgen, dat is absoluut te leren. Hier een paar belangrijke tips.”

Meer lezen over loslaten

5 Stappen voor een Effectievere Ochtendroutine: Memento Mori

Op Lifehacking.nl staat in een artikel over een effectieve ochtendroutine een stap met de titel ‘Memento Mori’. Hieronder wat dit is en de 5 stappen:

Stap 1: Sta direct op als het alarm van je wekker afgaat.
Stap 2: Drink een groot glas water.
Stap 3: Eet je ontbijt.
Stap 4: Bekijk je TO-DO lijst.
Stap 5: Memento Mori.

Hoeveel mensen maken ook écht het beste van hun dag, elke dag? Memento Mori is Latijn voor: “Denk aan je sterfelijkheid”.
Om deze filosofische uitdrukking praktisch te maken, heb je dit document nodig. Het is één A4’tje met 80 verticale blokjes en 52 horizontale blokjes. De verticale blokjes stellen jaren voor, de horizontale blokjes weken.
Hoe het werkt:

1) Zet je geboortedatum boven in het document. Vul vervolgens alle vakjes tot aan deze week in. Kijk nu hoeveel vakjes er ingevuld zijn ten opzichte van de niet-ingevulde vakjes. Wat voel je?

2) Vul dit document elke week in. Start op maandag, omdat het de eerste dag van de werkweek is. De bewustwording aan het begin van de week zal zorgen voor een enorme drang om iets van je week (leven) te maken.

Lees meer hierover op Lifehacking